Friday, October 24, 2008

என் வீடு வா, என்னோடு வாழ வா …

கடல் நீளம் பெரியது ,
அதனால்தான் கப்பல் தந்தான் …
வாழ்க்கை மிக கஷ்டம் ,
அதை மாற்றவே உனைத்தந்தான் ...
சம்மதமென்றால் :
என் வீடு வா, என்னோடு வாழ வா ..!

2 comments:

Ramesh said...

Interesting poem. Careful choice of words!

ranjith said...

very nice one.. :)